Archiv štítku: Migrace ALtus Vario

Síťová Instalace/Migrace Altus Vario 12/14 – Windows Server 2019

Usefull linky:

Požadavky:

 • Zálohy access souborů z hlavní složky Altus Vario (např. C:\Datavario )
 • Shodná verze Altus Varia na starém i novém podmínkou!
 • zazálohovat přes sql proceduru nejlépe spav_dbbackup_all_dbs databáze ze stávajícího serveru

Předinstalovat:

 • Microsoft SQL 2017 Express server, pozor – mixed autentizace (vytvoří se i systémový SQL uživatel)
 • název složky SQL dat by měl být zachován – při instalaci instance MSSQL serveru na nový server tedy vybrat custom_user_db_files složku tu, kterou si vytvoříte – typicky C:\SQL_DATA_VARIO se stejným jménem, jako byla na serveru starém
 • Access 2010 nebo 2013 runtime se všemi aktualizacemi a SP (service packy) – je i ve složce instalaček na stránkách varia – https://uzivatele.vario.cz/download/

Instalace Altus Varia:

 1. Na základě uživatelského účtu nebo zadáním sériového čísla altus vario se dostat k instalačním souborům na webu https://uzivatele.vario.cz/download/ a stáhnout je
 2. Nainstalovat Vario z rozbaleného instalačního balíčku ze složky \\server\slozka_stažení\Setup nebo C:\slozkastazeni\Setup (viz obr. 1)
Obr. 1
 1. Spustit prázdné Vario, profil ručně nastavit nikoli na lokální access, ale na síť \\server\datová_složka_varia vyplnit do loginu hlavně správné IČO a ostatní položky pro aktivaci (viz obr. 2)
Obr. 2
 1. Založit prázdnou firmu se stejným číslem jako ta, co se má pak migrovat
 2. Provést spojení k SQL serveru a nechat proběhnout SQL konfiguraci
 3. Nastavit správná síťová práva pro novou datovou složku Altus Varia
 4. Otestovat, zda funguje prázdný systém Altus Vario z nového umístění, poté vypnout 🙂

Migrace dat:

 1. Zkopírovat všechny access .mdb soubory z kořenové složky na starém serveru do nového (ověřit síťová práva k nové datové složce!) Obr. 3
Obr. 3
 1. Provést import zálohy SQL dat na novém serveru (*restore.sql procedurou přes MSSQL Management Studio)
 2. Změnit na SQL serveru v databázi Firmy v tabulce Data, položka „server“ cestu k novému SQL serveru nebo to samé provést v souboru Firmy.mdb
 3. Změnit cestu k SQL serveru/databázi ve Vario.ini v datové složce Varia v proměnných Server a UsedServers .
 4. Zkopírovat do nové datové složky\Setup uživatelské úpravy ve složkách „Doplnky“ a „Moduly“ – tím se mj. připraví práce pro instalaci na klientských pracovních stanicích
 5. Spustit Altus Vario a přihlásit se již normálními zavedenými „ostrými“ uživateli
 6. Zavedení zálohovacích rutin! 🙂
 7. Reinstalace na všech síťových klientech!

Enjoy! 😀