Archiv autora: michal@foist.cz

Vyřešení problému s aktivací Windows server 2019 licence

Problém:

 • Server nelze aktivovat správným klíčem a tím pádem se tváří neustále velice neaktivovaně a funkčnost je roztodivná.
 • V některých případech už ani v activation settings nejde klíč změnit a hlásí haluze (rozuměj nesmysly – viz Obr.1)
Obr. 1

Řešení:

Než na to hoši u malého a měkkého (MS) vymyslí opravný patch, postup workaroundu (rozuměj obezličky) je následující:

 1. Spusťte CMD konzoli – Klávesa Win + R, napsat cmd a potvrdit Enter nebo z menu pravého myšítka z aktuální pozice kde jste (na to jsem napsal pcradu zde https://pcrada.cz/pridani-spusteni-dos-konzole-do-menu-praveho-mysitka/ )
Obr. 2

2. A zadejte následující příkaz (Obr. 2) – slmgr.vbs -ipk KEY (MAK – Multi Activation Key)

Obr. 3

A voilà (Obr. 3) … 😀

Síťová Instalace/Migrace Altus Vario 12/14 – Windows Server 2019

Usefull linky:

Požadavky:

 • Zálohy access souborů z hlavní složky Altus Vario (např. C:\Datavario )
 • Shodná verze Altus Varia na starém i novém podmínkou!
 • zazálohovat přes sql proceduru nejlépe spav_dbbackup_all_dbs databáze ze stávajícího serveru

Předinstalovat:

 • Microsoft SQL 2017 Express server, pozor – mixed autentizace (vytvoří se i systémový SQL uživatel)
 • název složky SQL dat by měl být zachován – při instalaci instance MSSQL serveru na nový server tedy vybrat custom_user_db_files složku tu, kterou si vytvoříte – typicky C:\SQL_DATA_VARIO se stejným jménem, jako byla na serveru starém
 • Access 2010 nebo 2013 runtime se všemi aktualizacemi a SP (service packy) – je i ve složce instalaček na stránkách varia – https://uzivatele.vario.cz/download/

Instalace Altus Varia:

 1. Na základě uživatelského účtu nebo zadáním sériového čísla altus vario se dostat k instalačním souborům na webu https://uzivatele.vario.cz/download/ a stáhnout je
 2. Nainstalovat Vario z rozbaleného instalačního balíčku ze složky \\server\slozka_stažení\Setup nebo C:\slozkastazeni\Setup (viz obr. 1)
Obr. 1
 1. Spustit prázdné Vario, profil ručně nastavit nikoli na lokální access, ale na síť \\server\datová_složka_varia vyplnit do loginu hlavně správné IČO a ostatní položky pro aktivaci (viz obr. 2)
Obr. 2
 1. Založit prázdnou firmu se stejným číslem jako ta, co se má pak migrovat
 2. Provést spojení k SQL serveru a nechat proběhnout SQL konfiguraci
 3. Nastavit správná síťová práva pro novou datovou složku Altus Varia
 4. Otestovat, zda funguje prázdný systém Altus Vario z nového umístění, poté vypnout 🙂

Migrace dat:

 1. Zkopírovat všechny access .mdb soubory z kořenové složky na starém serveru do nového (ověřit síťová práva k nové datové složce!) Obr. 3
Obr. 3
 1. Provést import zálohy SQL dat na novém serveru (*restore.sql procedurou přes MSSQL Management Studio)
 2. Zkopírovat do nové datové složky\Setup uživatelské úpravy ve složkách „Doplnky“ a „Moduly“ – tím se mj. připraví práce pro instalaci na klientských pracovních stanicích
 3. Spustit Altus Vario a přihlásit se již normálními zavedenými „ostrými“ uživateli
 4. Zavedení zálohovacích rutin! 🙂
 5. Reinstalace na všech síťových klientech!

Enjoy! 😀

Vyřešení KMS activation issue na Windows 2019 serveru

Chybovka: event ID 12239 KMS activation issue with error code: 0x8007232D

Takto vypadá chybová hláška …

Řešení:

 1. Otevřete DNS manažer DNS serveru
 2. Přejděte do Forward Lookup Zone/< vaše doména >/
 3. Vyvolejte menu pravého myšítka a vyberte ze seznamu Other new records …
 4. Vyberte záznam Service Location (SRV) a vytvořte ho (dejte Create record)
 5. Vyplňte pole:
  Service: _VLMCS
  Protocol: _TCP
  Priority: 0
  Weight: 0
  Port number: 1688
  Hostname: plné jméno hosta – FQDN (Full Qualified Domain Name)
 6. Klikněte na OK pro vytvoření záznamu a zavřete okno stiskem Done
 7. V serveru/počítači/virtuálce, který chybu hlásil restartujte licenční službu nebo zrestaretujte tohoto hosta celého

Po restartu byste v event vieweru hosta měli vidět místo chybovky „Security-Licensing-SLC 12294“ zprávu s informacemi, že „publishing of the Key Management Service KMS to your domain was successful.“

Přidání spuštění DOS konzole do menu pravého myšítka

Průzkumník Windows 10 a pravé menu myši s možností otevřít příkazový řádek

Praktická pomůcka pro ty, kteří pracují častěji s příkazovým řádkem, DOS konzolí nebo také jinak řečeno magickým černým okýnkem 🙂 …

Vytvořte si možnost rovnou otevřít příkazový řádek tam, kde se právě nacházíte přes kontextové menu pravého tlačítka myši.

Postup:

 1. Stiskněte najednou klávesy Win + R, napište notepad a stiskněte enter, spustí se vám poznámkový blok
 2. Do poznámkového bloku přidejte tyto řádky:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\CmdPrompt]
@=“Otevřít command lajnu“

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\CmdPrompt\command]
@=“\“c:\windows\system32\cmd.exe\““

3. Celý soubor uložte jako typ „Všechny soubory“ a změňte mu koncovku na „.reg“, vznikne vám tedy soubor například chcipridatprikazovyradek.reg (nesmí být .txt na konci!)

4. Najeďte si myší na uložený soubor a stiskněte pravé tlačítko myši, vyberte „Sloučit“ a je to 🙂

Myší najeďte na vámi vytvořený .reg soubor a pravým tlačítkem myši vyvolejte kontextové menu a klepněte na Sloučit

Zprůchodnění OpenVPN tunelu Kaspersky antivirusem

Kaspersky blokuje openvpn – win tap adapter nezíská DHCP adresu

Hláška: Waiting for TUN/TAP interface to come up…

Řešení:

 1. Je nutné přidat výjimku pro openvpn.exe a openvpn-gui.exe
 2. do available networks přidat VPN rozsah dle openvpn logu X.X.X.X/24
 3. ve firewallu otevřít porty TCP 1194 a 25340  in/out
 4. po aplikaci nastavení restartovat Kasperského i OpenVPN nebo rovnou celý počítač 🙂